Aktualności

Oferta BON
Stypendia
Akademiki
Projekty
Kariera i praca
Współpraca
Galeria
ZSN UP
KSSN
UczelniaKontakt


Ważne informacje dotyczące bieżących spraw studenckich

» 22.12.2016 « Przerwa Świąteczna «

W związku z okresem świąteczno-noworocznym, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynne w dniach 23.12.2016 - 1.1.2017.

» 18.11.2016 « Spotkania I lat studiów oraz pracowników Uczelni z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych «

Od roku akademickiego 2016/2017 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje szkolenia dla studentów I lat studiów oraz pracowników Uczelni, dotyczące problematyki wsparcia studentów niepełnosprawnych oraz studentów w kryzysach psychicznych.

Dotychczas realizowane spotkania spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, spotkaliśmy się z ponad szesnastoma kierunkami i wciąż umawiane są kolejne szkolenia. 

Celem spotkań, jest ujawnienie się większej liczby studentów z niepełnosprawnością, zwiększenie świadomości wśród pozostałych studentów, jak również przeciwdziałanie dyskryminacji. Spotkania pozwalają rozwiać wątpliwości o obawy związane z niełatwym tematem wsparcia osób niepełnosprawnych oraz studentów pozostających w kryzysach psychicznych. 

Studenci oraz pracownicy, w trakcie spotkań, mogą również uzyskać informacje dotyczące m.n. możliwości refundacji kosztów kursów języka migowego, udziału w projektach prozawodowych oraz innych.

Idea spotkań powstała w wyniku współpracy Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Prorektora ds. Studenckich prof. UP dr hab. Katarzyny Potyrały (pismo okólne nr RO.0201-7/2016 oraz nr RO.0201-8/2016).

Opiekunów roku, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych e-mail: bon@up.krakow, tel: 12 662 66 70.


» 26.09.2016 « Przyznane miejsca w DS. dla I roku II stopnia rok akademicki 2016/2017 «

Wykaz osób, które otrzymały prawo do zakwaterowania w DS. w roku akademickim 2016/2017

» 09.09.2016 « Kwaterowanie w akademikach na rok akademicki 2016/2017 «

Harmonogram kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017

DS. "Za Kolumnami" i DS. "Krakowiak"
30 września w godz.18:30 do 22:00
1-2 października w godz. 8:00 do 20:00
3 października - całą dobę
4 października do godz. 12:00

DS. "Zaułek"
29 września w godz. od 8:00 do 14:00 i od 16:00 do 18:00
30 września w godz. od 8:00 do 14:00 i od 16:00 do 20:00
3 października w godz. od 8:00 do 15:00
4 października w godz. od 8:00 do 12:00

DS. "Atol"
od 29 września do 30 września w godz. od 8:00 do 16:00
3 października w godz. od 8:00 do 16:00
4 października w godz. od 8:00 do 12:00

Jeżeli student przyjedzie do DS. Atol w weekend 1-2 października, to zostanie zakwaterowany, lecz wszelkie formalności z tym związane będzie zobowiązany dopełnić na portierni w poniedziałek 3 października.


» 07.09.2016 « Domy Studenckie rok akademicki 2016/2017 «

Wykaz osób, które otrzymały prawo do zakwaterowania w DS. w roku akademickim 2016/2017
(studenci I roku studiów I stopnia)


UWAGA! Opłata rezerwacyjna!
Osoby, które uzyskają prawo do zakwaterowania, na podstawie listy ogłoszonej na stronie BON UP, są zobowiązane najpóźniej do dnia 20 września 2016 r., do dokonania wpłaty na konto Uczelni opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 405 zł. Opłata ta, zaliczona będzie na poczet opłaty za miejsce w akademiku za miesiąc październik.

W przypadku braku zarejestrowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada i student będzie musiał ponownie składać wniosek o akademik. Szczegóły dotyczące opłaty rezerwacyjnej opisane są w § 3 Decyzji Prorektora ds. Studenckich.

"Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
(ul. Podchorązych 2, 30-084 Kraków)"

nr konta w Banku PKO BP: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272
kwota: 405 zł
tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA + imię i nazwisko studenta

Przypominamy, iż w terminie 6 - 23 września trwa przyjmowanie podań o miejsce w DS. dla studentów I roku II stopnia.

» 14.06.2016 « Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2016/2017 «

Wnioski stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2016/2017 będzie można składać:

Termin przyjmowania wnosków: 1 - 20 lipca oraz 5 września - 7 października
Miejsce przyjmowania wniosków: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Armii Krajowej 9/127 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 14:00
Kompletny wniosek zawiera: wniosek, kwestionariusz (nieodłączna część wniosku) oraz kserkopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

Wnioski można wysyłać Pocztą Polską pod warunkiem, iż kseriokopia orzeczenia będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem!

Wniosek wraz z kwestionariuszem - studenci
Wniosek wraz z kwestionariuszem - doktoranci (w terminach: 1 - 20 lipca oraz 5 września - 13 października)


» 27.06.2016 « Wykaz osób, którym przydzielono miejsce w DS. w roku akademickim 2016/2017 «

Wykaz osób, które otrzymały miejsce w DS. w roku akademickim 2016/2017 - wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

UWAGA - NOWE ZASADY REZERWACJI MIEJSC !!!

Osoby, które uzyskają prawo do zakwaterowania, na podstawie listy ogłoszonej na stronie Samorządu Studentów w dniu 4 lipca 2016 r., są zobowiązane, w ciągu 14 dni, tj. najpóźniej do dnia 18 lipca 2016 r., do dokonania wpłaty na konto Uczelni opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 405 zł. Opłata ta, zaliczona będzie na poczet opłaty za miejsce w akademiku za miesiąc październik.

W przypadku braku zarejestrowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada i student będzie musiał ponownie składać wniosek o akademik. Szczegóły dotyczące opłaty rezerwacyjnej opisane są w § 3 Decyzji Prorektora ds. Studenckich.

Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorązych 2, 30-084 Kraków),

nr konta w Banku PKO BP: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272
kwota: 405 zł

tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA + imię i nazwisko studenta» 1.06.2016 « Zjazd Europejskich Surdopedagogów i Seminarium Naukowe «


Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Katedra Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością
Pracownia Logopedyczna
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

zapraszają na

Zjazd Europejskich Surdopedagogów i Seminarium Naukowe
KIM JEST? KIM MA BYĆ SURDOPEDAGOG?KRAKÓW 06-06-2016
ul. Ingardena 4 aula 405NZjazd tłumaczony będzie na Polski Język Migowy.

Więcej informacji


Program dostępny na stronie www.bon.up.krakow.pl/surdo