Aktualności

Oferta BON
Stypendia
Akademiki
Projekty
Kariera i praca
Współpraca
Galeria
ZSN UP
KSSN
UczelniaKontakt» 28.06.2019 « Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim rok akademicki 2019/2020 - I lata studiów II stopnia «

Przyjmowanie podań o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 dla studentów I lat studiów II stopnia rozpocznie się od 2 września 2019 r.

Podania należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności) lub w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B w terminie od 2 września do 16 września.

Gdy ubiegasz się o miejsce w Domu Studenckim poprzez BON:
Wypełnij wniosek (link) wraz ze wszystkimi załącznikami. Dołącz kserokopię orzeczenia (ksero można wykonać u nas na miejscu) i złóż w w/w terminach w naszej jednostce.

Wyjaśnienia do wniosku:
Pokoje jednoosobowe są dostosowane architektonicznie i ich liczba jest bardzo ograniczna.
Pozostałe pokoje dwuosobowe, to standardowe pokoje studenckie ulokowane w DS. "Za Kolumnami" i w DS. "Krakowiak".

Gdy ubiegasz się o miejsce w Domu Studenckim poprzez Samorząd Studentów, musisz złożyć osobny wniosek.

W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych, którzy zrekrutowali na I rok studiów II stopnia i otrzymali pozytywną decyzję o przyjęciu.

Osoby, które uzyskają prawo do zakwaterowania, na podstawie listy ogłoszonej na stronie Samorządu Studentów/Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, są zobowiązane, w ciągu 14 dni od ogłoszenia tej listy, do dokonania wpłaty na konto Uczelni opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 440 zł. Opłata ta, zaliczona będzie na poczet opłaty za miejsce w akademiku za miesiąc październik. W przypadku  braku zarejestrowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada i student będzie musiał ponownie składać wniosek o akademik.» 26.06.2019 « Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim rok akademicki 2019/2020 - I lata studiów I stopnia «

Przyjmowanie podań o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 dla studentów I lat studiów I stopnia rozpocznie się od 8 llipca 2019 r.

Podania należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności) lub w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B w terminie od 8 lipca do 19 lipca.

Gdy ubiegasz się o miejsce w Domu Studenckim poprzez BON:
Wypełnij wniosek (link) wraz ze wszystkimi załącznikami. Dołącz kserokopię orzeczenia (ksero można wykonać u nas na miejscu) i złóż w w/w terminach w naszej jednostce.

Wyjaśnienia do wniosku:
Pokoje jednoosobowe są dostosowane architektonicznie i ich liczba jest bardzo ograniczna.
Pozostałe pokoje dwuosobowe, to standardowe pokoje studenckie ulokowane w DS. "Za Kolumnami" i w DS. "Krakowiak".

Gdy ubiegasz się o miejsce w Domu Studenckim poprzez Samorząd Studentów, musisz złożyć osobny wniosek.

W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych, którzy zrekrutowali na I rok studiów I stopnia i otrzymali pozytywną decyzję o przyjęciu.

Osoby, które uzyskają prawo do zakwaterowania, na podstawie listy ogłoszonej na stronie Samorządu Studentów/Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, są zobowiązane, w ciągu 14 dni od ogłoszenia tej listy, do dokonania wpłaty na konto Uczelni opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 440 zł. Opłata ta, zaliczona będzie na poczet opłaty za miejsce w akademiku za miesiąc październik. W przypadku  braku zarejestrowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada i student będzie musiał ponownie składać wniosek o akademik.» 10.06.2019 « Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim rok akademicki 2019/2020 - lata starsze «

Przyjmowanie podań o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 dla lat starszych rozpocznie się od 10 czerwca 2019 r.

Podania należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności) lub w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B w terminie od 10 czerwcaa do 28 czerwca.

Gdy ubiegasz się o miejsce w Domu Studenckim poprzez BON:
Wypełnij wniosek (link) wraz ze wszystkimi załącznikami. Dołącz kserokopię orzeczenia (ksero można wykonać u nas na miejscu) i złóż w w/w terminach w naszej jednostce.

Wyjaśnienia do wniosku:
Pokoje jednoosobowe są dostosowane architektonicznie i ich liczba jest bardzo ograniczna.
Pozostałe pokoje dwuosobowe, to standardowe pokoje studenckie ulokowane w DS. "Za Kolumnami" i w DS. "Krakowiak".

Gdy ubiegasz się o miejsce w Domu Studenckim poprzez Samorząd Studentów, musisz złożyć osobny wniosek.

W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych z następujących lat:  I, II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia, a także III roku studiów pierwszego stopnia 3,5–letnich i ze wszystkich lat studiów jednolitych magisterskich.

Studenci zrekrutowani na I rok (2019/2020) studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich będą mogli składać podania od lipca do września (terminy zostaną ogłoszone na stronie Samorządu Studentów i stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na początku lipca).

Osoby, które uzyskają prawo do zakwaterowania, na podstawie listy ogłoszonej na stronie Samorządu Studentów/Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, są zobowiązane, w ciągu 14 dni od ogłoszenia tej listy, do dokonania wpłaty na konto Uczelni opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 405 zł. Opłata ta, zaliczona będzie na poczet opłaty za miejsce w akademiku za miesiąc październik. W przypadku  braku zarejestrowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada i student będzie musiał ponownie składać wniosek o akademik.

Szczegóły dotyczące opłaty rezerwacyjnej opisane są w § 3 Decyzji Prorektora ds. Studenckich.