Aktualności

Oferta BON
Stypendia
Akademiki
Projekty
Kariera i praca
Współpraca
Galeria
ZSN UP
KSSN
UczelniaKontakt


Oferta dla kandydatów na studia

Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje z naszym doradcą zawodowym.

Nasz doradca zawodowy jest specjalistą w zakresie pośrednictwa pracy oraz doradztwa ogólnego. Posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa pracy osób niepełnosprawnych i bieżącej sytuacji na rynku.

Celem umówienia się na konsultacje zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną lub e-mail.Oferta dla kandydatów na studia

» Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji «

www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/15590

Centrum Integracja Kraków
ul. Piłsudskiego 6 (w oficynie), 31-109 Kraków
tel.: 012 424 04 30, faks: 012 431 16 31
e-mail: krakow@integracja.org

W ramach bezpłatnych usług:
› pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych
› pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
› konsultacje przed rozmową kwalifikacyjną
› badania predyspozycji zawodowych
› określenie ścieżki kariery zawodowej
› dobór szkoleń, planowanie dalszej edukacji
› konsultacje doradcy zawodowego
› konsultacje trenera pracy 

» Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - Małopolskie Biuro Pośrednictwa Pracy «

ul. Rakowicka 65
tel. (12) 294 50 95/96
biuro@krakow.popon.pl

» Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - Oddział Małopolski «

Biuro Oddziału
ul. Szlak 65

   POPON jest największym związkiem pracodawców zrzeszający przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Prowadzi działalność informacyjno-szkoleniową, (m.in. przez szkolenia, seminaria oraz poradnictwo organizowane w oddziałach). Działania na rzecz osób niepełnosprawnych to m.in. Centra Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w 10 miastach, Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, Portal Społeczności Osób Niepełnosprawnych oraz Centra Pracy i Internetowa Giełda Pracy Osób Niepełnosprawnych.

www.popon.pl

» Biura Doradztwa i Kariery dla osób niepełnosprawnych «

Ul. Komorowskiego 12
Tel: 012 421 32 41
e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl

Biuro jest czynne codziennie 8 – 16

W ramach bezpłatnych usług:

› bezpłatna analiza sytuacji osoby niepełnosprawnej
› pomoc doradcy zawodowego, psychologa i prawnika
› pomoc w doborze w odpowiedni sposób właściwej oferty pracy lub metody postępowania przy jej poszukiwaniu
› doradztwo świadczone jest również za pomocą telefonów oraz drogą internetową
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych wraz z partnerskimi organizacjami rozpoczęła realizację projektu „Doradztwo i Kariera”, polegającego na stworzeniu czterech biur DiK.
» Grodzki Urząd Pracy w Krakowie «

ul. Wąwozowa 34
31-752 Kraków
e-mail: krkr@praca.gov.pl
Informacja: (12) 685-50-60 wew. 201 (dział dla ON)
Dyżury: 8.00 – 14.00

W ramach bezpłatnych usług:

› oferty pracy
› badania przydatności do zawodu
› pomoc doradcy zawodowego i psychologa – indywidualna i grupowa
› pomoc prawno-informacyjna dla pracodawców

www.gupkrakow.pl

» Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Punkt Aktywizacji Zawodowej «

Punkt Aktywizacji Zawodowej FAR
os. Dywizjonu 303, blok 66, p. 25 i 32 (XXX L.O.), 31-875 Kraków
tel.: 012 356 57 91, e-mail: punkt.krakow@far.org.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek - 8.00 - 15.00
wtorek, czwartek - 11.00 - 18.00

   Fundacja Aktywnej Rehabilitacji we wrześniu 2006 roku otworzyła na terenie kraju 8 Punktów Aktywizacji Zawodowej (PAZ).

W ramach bezpłatnych usług:

› wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo we wchodzeniu lub powrocie na rynek pracy
› przezwyciężanie kryzysu pourazowego
› mobilizacja psychofizyczna osób po urazie rdzenia, udzielanie informacji o samoobsłudze i samodzielności
› udzielanie informacji na temat programu FAR, ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym, dostępnych programów, możliwości kształcenia oraz organizacji stanowiska pracy
› przewidziane jest również udzielanie porad w miejscu zamieszkania osobom, które nie są w stanie dotrzeć do Punktu

   W każdym Punkcie Aktywizacji Zawodowej została zatrudniona osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, która oprócz fachowej wiedzy, ma do zaoferowania własne doświadczenie i dogłębne zrozumienie sytuacji osoby niepełnosprawnej. Wszystkie Punkty Aktywizacji Zawodowej są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
Więcej informacji na temat Punktów można znaleźć na stronach: www.far.org.pl oraz www.far.malopolska.zax.pl

» Caritas Archidiecezji Krakowskiej «

ul. Bronowicka 78
30-091 KRAKÓW
krakow@188.caritas.pl
tel. (12) 637-07-12
0 604 586-879
Czynne: pon. – pt, od 8 – 16

   Od października 2006 Caritas Polska wraz z Caritas Archidiecezji Krakowskiej realizuje program przygotowujący osoby niepełnosprawne do poszukiwania pracy pt: „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”.

W ramach bezpłatnych usług:

› określić swoje możliwości zawodowe i wzmocnić wiarę w ich rozwijanie
› dostrzegać swoje atuty, nabyć umiejętność ich prezentowania
› poznać sposoby motywowania samego siebie
› zdobyć umiejętności radzenia sobie ze stresem
› nauczyć się radzenia sobie z ograniczeniami i umieć o nich rozmawiać
› dowiedzieć się, jak przygotować się do poszukiwania możliwości zatrudnienia i odbywania rozmów kwalifikacyjnych
› pogłębić relacje z innymi ludźmi

Usługi w zakresie dostarczania informacji o poszczególnych
organizacjach działających na rzecz ON:


MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Kraków - Nowa Huta
Osiedle Centrum "C" nr 10
tel./ fax (012)642-21-56
www.krakow.pl/mowis